Ohjeita kilpailujen toimihenkilöille

Ilmoittautumisten vastaanottaja

 • Tarkistaa ilmoittautumisen (tarvittaessa myös maksun), kilpailulisenssin ja koiran / koirien rokotukset sekä merkitsee ilmoittautumisen listoihin
 • Ottaa vastaan kilpailijoiden kilpailukirjat ja merkitsee niihin liimalapuilla lähtönumerot
 • Järjestää kilpailukirjat luokittain ja kaikkien ilmoittauduttua toimittaa ne tulospalveluun
 • Jakaa kilpailunumerot
 • Huolehtii palkinnoista
 • Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen

Ratamestari

 • Huolehtii, että radalle tulevat toimihenkilöt ovat paikalla ja valmiina hommiin
 • Huolehtii tuomarin antamien piirustusten ja ohjeiden mukaisen radan rakentamisesta sekä mittaa radan mittapyörällä tuomarilta luvan saatuaan
 • Vastaa ja varmistaa, että kilpailurata pysyy kaikille saman luokan kilpailijoille samanlaisena (seuraa radan reunalta koko kilpailuluokan ajan)

Ratahenkilöt

 • Tehtävä sopii ensikertalaiselle
 • Ilmoittautuvat ratamestarille
 • Korjailevat rataa suoritusten välissä
 • Ovat valmiina heti edellisen luokan loputtua rakentamaan seuraavaa kilpailurataa ratamestarin ohjeiden mukaan
 • Tarkemmat ohjeet ratahenkilöille

Tuomarin sihteeri

 • Huolehtii yhteistyössä tulospalvelun kanssa, että tuomarinsihteerinlaput ovat oikeassa järjestyksessä, vertaa lappuja lähtölistaan, poistaa poissaolijat, lisää luokkanousijat
 • Varaa muutaman tyhjän lipukkeen varmuuden vuoksi
 • Merkitsee lipukkeisiin valmiiksi tuomarin ilmoittaman ihanneajan
 • Varmistaa, että lähtevän kilpailijan numero on sama kuin arvostelulipukkeessa
 • Seuraa tarkasti tuomarin käsimerkkejä ja merkitsee virheet lipukkeeseen, HUOM! Katse kokoajan tuomarissa!
 • Virhepisteet laskee tulospalvelu
 • Varmistaa tarvittaessa tuomarilta tulosten oikeellisuuden
 • Ilmoittaa tuomarille koirakon hylätystä kilpailusuorituksesta kolmen kieltovirheen jälkeen (tuomarin niin pyytäessä)
 • Tarkistaa että kaikki tarpeelliset merkinnät ovat selvästi luettavissa ja antaa lipukkeen lähetille tulospalveluun vietäväksi
 • Muut toimihenkilöt avustavat kaikin tavoin tuomarisihteeriä, kellottajat tuovat suoritusajan, lähetti noutaa lipukkeen jne. jotta tuomarinsihteeri olisi mahdollisimman nopeasti valmiina seuraavan kilpailijan radalle lähettämiseen.

Kellottajat eli ajanottajat, 2 kpl

 • Huolehtivat ajoissa, että käytettävät ajanottokellot toimivat oikein ja että osaavat käyttää kelloja
 • Sopivat keskenään, kumpi on pääajanottaja, kumpi varmistaja
 • Selvittävät ennen kilpailun alkua, mikä on tuomarin ilmoittama enimmäisaika ja ilmoittavat sen ylittymisen tuomarille (enimmäisaika = 1,5-2 x ihanneaika)
 • Pääajanottaja käy ilmoittamassa suoritusajan sekunteina tuomarinsihteerille (mikäli tulospalvelussa sähköinen aika ei toimi) heti ratasuorituksen jälkeen (yli minuutin ylittävät ajat ilmoitetaan kokonaissekunteina, esimerkiksi 1 min 23 sekuntia = 83 sekuntia)
 • Ajanotto alkaa, kun koira ylittää lähtölinjan joko lähtötolppien välistä tai niiden ulkopuolelta. Ajanotto päättyy koiran ylitettyä maalilinjan maalitolppien välistä. Tarkkana tässä!
 • Satunnaisesti varmistaa että ajat täsmäävät sähköisen kanssa. Sähköinen aika voi olla epäluotettava.
 • Tarvittaessa siirtää koiran remmin maalialueelle
 • Tarkemmat ohjeet käsiajanottajille

Sisäänheittäjä eli kokoonkutsuja

 • Tehtävä sopii ensikertalaiselle
 • Huolehtii kilpailijoiden oikeasta lähtöjärjestyksestä (huolehtii radan rakentamisen aikana, että lähtölista on ajan tasalla, poisjääneet ja luokan vaihtajat on merkitty listaan)
 • Varmistaa että seuraava ja sitä seuraava kilpailija on lähtövalmiina
 • Huolehtii siitä että vuorossa oleva kilpailija pääsee esteettömästi lähtöalueelle

Lähetti

 • Tehtävä sopii ensikertalaiselle
 • Hakee tuomarinsihteerinlaput tuomarinsihteeriltä ja toimittaa ne tulospalveluun
 • Tarvittaessa siirtää remmin maalialueelle

Kuuluttaja

Tulospalvelu

 • Laskee tuomarinsihteerilapusta aika- ja ratavirheet tulokseksi ja kirjaa ne tulospalveluohjelmaan
 • Huolehtii tulokset tulosilmoitustauluun
 • Merkitsee kilpailukirjaan merkittävät tulokset
 • Huolehtii tuomarin allekirjoitettavaksi kilpailukirjat ja tulospöytäkirjat sekä vastaa niiden oikeellisuudesta
 • Tarkemmat ohjeet tulospalveluun

Tietokone

 • Näpyttelee tulokset (ja ajan) koneelle jokaiselle koirakolle
 • Tulostaa kuuluttajalle ja tulostaululle tuloksia sekä pöytäkirjat tuomareille
 • Huolehtii kisojen asetukset, kuten ihanneajan ja radan pituuden jokaiseen kisaan
 • Luokan loputtua käy läpi tulospalvelun kanssa kisakirjoihin tulevat merkinnät
 • Täyttää kilpailuraportin (pdf), tulostaa sen ja toimittaa tuomarin allekirjoitettavaksi kisojen loputtua

Kisat 2024

Agilitykilpailu
11.-12.5.2024
Tuomarina Maria Martin
Temmeksentie 3, Oulu
Agilityn hyppykisat (iltakisat)
11.-12.6.2024
Tuomari Minna Jokisaari
Temmeksentie 3, Oulu
Rally-tokokilpailu 
29.-30.6.2024
Tuomarina Kirsi Petäjä
Temmeksentie 3, Oulu
Rally-tokokilpailu 
17.8.2024
Tuomarina Raili Sonninen
Temmeksentie 3, Oulu
Rally-tokokilpailu 
7.9.2024
Tuomarina Tarja Hiissa
Temmeksentie 3, Oulu
Agilitykilpailu
28.-29.9.2024
Tuomarina Laura Mättö
Temmeksentie 3, Oulu
Agilitykilpailu
30.11.-1.12.2024
Tuomarina Marika Blom
Temmeksentie 3, Oulu
Upcoming Events